Oferty

Oferta tymczasowa w HOPSA

 

Pozostałe oferty w HOPSA

REGULAMIN KART LOJALNOŚCIOWYCH W CENTRUM ZABAW I TRAMPOLIN HOPSA

Poniższy Regulamin reguluje zasady korzystania z Kart Lojalnościowych w Centrum
rozrywki i trampolin Hopsa w Chorzowie ul. Gałeczki 59

DEFINICJE
1. Używanym w niniejszym Regulaminie sformułowaniom nadaje się następujące brzmienie:
a) „Karta Lojalnościowa” - karta upoważniająca do zbierania pieczątek oraz odbierania nagród w postaci rabatów na usługi Centrum rozrywki i trampolin Hopsa.
b) „Posiadacz Karty” - indywidualna osoba, której została wydana Karta Lojalnościowa
c) „Wejście Rabatowe” - odbiór nagrody w postaci rabatu na bilet przysługujące Posiadaczowi Karty za kolejne udokumentowane na karcie wejścia.

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Hopsa w Chorzowie (zwanego dalej „Regulaminem Ogólnym”)
2. Korzystanie z Karty Lojalnościowej jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu Ogólnego obiektu Centrum rozrywki i trampolin Hopsa.

UZYSKANIE I UŻYTKOWANIE KARTY LOJALNOŚCIOWEJ
1. Kartę Lojalnościowa można otrzymać bezpłatnie w Recepcji Centrum rozrywki i trampolin Hopsa.
2. Karta Lojalnościowa jest wydawana indywidualnie dla każdego dziecka – Posiadacza Karty
3. Posiadacz Karty zbiera pieczątki za każdy zakupiony bilet.
4. Posiadacz Karty w celu uzyskania pieczątki zobowiązany jest okazać Kartę Lojalnościową przy zakupie biletu.
5. Posiadać Karty nie może uzyskać pieczątek za wejścia zakupione dla osób trzecich.
6. Użytkowanie Karty Lojalnościowej nie łączy się z innymi promocjami aktualnie obowiązującymi w Centrum rozrywki i trampolin Hopsa.

ZASADY KORZYSTANIA Z RABATÓW KARTY LOJALNOŚCIOWEJ
1. Posiadacz Karty jest premiowany Wejściami Rabatowymi określonymi w karcie .
2 Przy 5 wejściu naliczany jest rabat w wysokości 25 % ceny biletu.
3. Przy 7 wejściu naliczany jest rabat w wysokości 50% ceny biletu.
4. Przy 10 wejściu zostaje naliczona opłata za 1 cały bilet, natomiast z usług Centrum rozrywki i trampolin Hopsa może korzystać w tej cenie dwójka dzieci (drugie dziecko wchodzi gratis).
5. Wejścia Rabatowe należy wykorzystać niezwłocznie w momencie nabycia do nich prawa (uzyskania 5, 7 lub 10 pieczątki) i nie można przenieść ich na osoby trzecie.
6. Wejścia Rabatowe upoważniają do korzystania z usług tylko nim objętych.
W przypadku chęci skorzystania z usługi nieobjętych Wejściem Rabatowym należy dokonać zapłaty za usługę zgodnie z obowiązującym w Centrum cennikiem usług.
7. Wykorzystanie Wejścia Rabatowego nie łączy się z innymi promocjami aktualnie obowiązującymi w Centrum rozrywki i trampolin Hopsa.

 

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z VOUCHERA W CENTRUM ZABAW I TRAMPOLIN HOPSA

Poniższy Regulamin reguluje zasady zakupu i korzystania z Vouchera oferowanego przez Centrum zabaw i trampolin Hopsa w Chorzowie ul. Gałeczki 59. Regulamin dot. takze voucherow w ofercie tymczasowej.

DEFINICJE
1.Używanym w niniejszym Regulaminie sformułowaniom nadaje się następujące brzmienie:
a) „Voucher” - imienna karta legitymująca, upoważniająca do skorzystania usług Centrum rozrywki i trampolin Hopsa przez czas określony
b) „Posiadacz Vouchera” - imiennie wskazana osoba (dziecko), dla której został zakupiony Voucher
c) „Nabywca Vouchera” - osoba dokonująca przedpłaty za usługę Centrum rozrywki i trampolin Hopsa.

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin jest częścią Regulaminu Ogólnego Centrum rozrywki i trampolin Hopsa w Chorzowie
(zwanego dalej „Regulaminem Ogólnym”)
2. Zakup Vouchera jest równoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu
Ogólnego obiektu Centrum rozrywki i trampolin Hopsa.

SPRZEDAŻ VOUCHERA
1. Sprzedaż Voucherów odbywa się w kasie Centrum rozrywki i trampolin Hopsa, znajdującej się w Recepcji, według cen wskazanych w aktualnie obowiązującym cenniku.
2. Zapłaty można dokonać gotówką lub kartą płatniczą w kasie Centrum rozrywki i trampolin Hopsa.
3. Podczas zakupu Vouchera Nabywca jest obowiązany do imiennego wskazania osoby, dla której zakupiono voucher (Posiadacza Vouchera).
4. Voucher można zakupić na dowolną liczbę godzin w ramach jednego wejścia lub na kilka wejść. Informacja o ilości wejść/godzin zostanie umieszczona na Voucherze.
5. Istnieje możliwość zakupu Vouchera wraz ze skarpetkami antypoślizgowymi. Cena skarpetek zostanie doliczona do ceny usługi. Skarpetki można odebrać w dniu zakupu Vouchera lub w momencie wykorzystania Vouchera przez Posiadacza.
6. Zakup Vouchera nie łączy się z innymi promocjami, aktualnie obowiązujących w Centrum rozrywki i trampolin Hopsa.
7. Voucher jest ważny przez 3 miesiące od dnia zakupu.
3. Zakupiony lub niewykorzystany Voucher nie podlega zwrotowi ani wymianie na gotówkę.
6. Posiadacz Vouchera jest uprawniony do korzystania z usług Centrum rozrywki i trampolin Hopsa w dniach i godzinach jego otwarcia.
7. W przypadku czasowego zamknięcia całego obiektu lub jego części, ważność Vouchera zostaje przedłużona o ten czas.
8. Voucher upoważnia do korzystania z usług tylko nim objętych. W przypadku chęci skorzystania z usługi nieobjętej Voucherem należy dokonać zapłaty za usługę zgodnie z obowiązującym w Centrum cennikiem usług.

ZASADY KORZYSTANIA Z VOUCHERA
1. Z Vouchera może skorzystać wyłącznie osoba, która wskazana jest na Voucherze, jako jego Posiadacz.
2. Przy wejściu należy okazać Voucher Pracownikowi Recepcji. Pracownik Recepcji jest uprawniony do zażądania okazania dokumentu tożsamości celem weryfikacji danych Posiadacza Vouchera.
3. Na Voucherze określony jest termin jego ważności oraz rodzaj wykupionej usługi.

 

 


REGULAMIN KORZYSTANIA Z KARNETU W CENTRUM ZABAW I TRAMPOLIN HOPSA

Poniższy Regulamin reguluje zasady zakupu i korzystania z Karnetu oferowanego przez
Centrum rozrywki i trampolin Hopsa w Chorzowie ul. Gałeczki 59

DEFINICJE
1.Używanym w niniejszym Regulaminie sformułowaniom nadaje się następujące brzmienie:
a) „Karnet” - imienna karta legitymująca, upoważniająca do skorzystania usług Centrum rozrywki i trampolin Hopsa przez czas określony
b) „Posiadacz karnetu” - imiennie wskazany użytkownik Centrum Hopsa

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin jest częścią Regulaminu Ogólnego Centrum rozrywki i trampolin Hopsa w Chorzowie
(zwanego dalej „Regulaminem Ogólnym”)
2. Zakup Karnetu jest równoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu
Ogólnego obiektu Centrum rozrywki i trampolin Hopsa.

SPRZEDAŻ KARNETU
1. Sprzedaż Karnetów odbywa się w kasie Centrum rozrywki i trampolin Hopsa, znajdującej się w Recepcji, według cen wskazanych w aktualnie obowiązującym cenniku.
2.Zapłaty można dokonać gotówką lub kartą płatniczą w kasie Centrum rozrywki i trampolin Hopsa.
3. Zakupiony lub niewykorzystany karnet nie podlega zwrotowi oraz wymianie na gotówkę.
4. Przy zakupie Karnetu nie łączy się innych promocji, aktualnie obowiązujących w Centrum rozrywki i trampolin Hopsa.
5. Karnety wydawane są na okres 3 miesięcy, termin ważności jest liczony od pierwszego wejścia do Centrum rozrywki i trampolin Hopsa w ramach karnetu.
6. Posiadacz Karnetu jest uprawniony do korzystania z usług Centrum rozrywki i trampolin Hopsa w dniach i godzinach jego otwarcia.
7. W przypadku czasowego zamknięcia całego obiektu lub jego części, ważność Karnetu zostaje przedłużona o ten czas.
8. Karnet upoważnia do korzystania z usług tylko nim objętych. W przypadku chęci skorzystania z usługi nieobjętej Karnetem należy dokonać zapłaty za usługę zgodnie z obowiązującym w Centrum cennikiem usług.

ZASADY KORZYSTANIA Z KARNETU
1. Z Karnetu może korzystać wyłącznie osoba, która wskazana jest na Karnecie, jako jego posiadacz.
2. Przy wejściu należy okazać Karnet pracownikowi recepcji. Pracownik Recepcji jest uprawniony do zażądania okazania dokumentu tożsamości celem weryfikacji danych posiadacza Karnetu.
3. Na Karnecie określony jest termin jego ważności.
4. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc na zajęciach prowadzonych w grupach, pierwszeństwo przysługuje osobom z Karnetami.